O jednotě

Nejspíš už každý, kdo si jen čichl k inkoustu (ti mladší k toneru), už někdy slyšel o trojí či aristotelovské jednotě. Možná byste si i vzpomněli, co to vlastně je. A někteří z vás se snažíte této jednoty držet, přestože občas zaslechnete námitku, že Aristoteles mluvil o dramatu (divadelním) a ne o povídkách. Takže: jak to je s jednotou?

Pokračování textu O jednotě

O poznámkách trochu jinak

V zápalu tvoření občas každý autor narazí na nutnost vést si poznámky. Ať už se to týká věčně zapomínaných informací, vztahujících se k postavám, dodatečných nápadů k ději nebo faktografických detailů, jež činí z čiré fantazie příběh s bytelným základem. A občas každý z nás řeší, jakým způsobem tyhle poznámky vést. Pokračování textu O poznámkách trochu jinak

O poznámkách

Přiznávám, mám ráda knížky Terryho Prattcheta. Nejen pro samotný obsah, který bývá daleko za hranicí originality, ale také pro všechny ty odbočky a vysvětlivky pod čarou, ať už se týkají zdrojů prodávaného zboží Kolíka Aťsepicnu, výletů do historie Neviditelné univerzity či jen komentářů autora či předkladatele, pana Kantůrka. Zároveň mne však právě Terry naučil přemýšlet, zda je potřebné a vhodné podobné poznámky do textu vkládat. more

Problém lokalizace a lokace

Znáte to. Čtete celkem dobrý text, nemáte větší výhrady – a najednou na vás vyskočí detail, zlomkovitý popis prostředí nebo zvyklosti, díky němuž se zhroutí celý vnitřní svět, jak jste si ho v hlavě z příběhu zatím vystavěli, nebo se přinejmenším postaví na hlavu. Přitom problém není ani tak v samotném textu, jako spíš v jeho zakódování: pár řádek skriptu je pryč, opomenutých autorem jako nepodstatné části – a nedorozumění je na světě. Pokračování textu Problém lokalizace a lokace