Problém přesolené polévky

Hodnotíme Dračí řád. To jste už asi stačili postřehnout (mimo jiné z našich výkřiků tu i onde na síti). Nicméně hodnotíme, což obnáší strašlivou spoustu čtení, přemýšlení a vzpomínání, jestli jsme zápolili s našimi texty taky tak… vehementně.

Pokračování textu Problém přesolené polévky

O hledání nepřítele

Ne každý příběh je potřebuje, ale když už se autor rozhodne postavit silného hrdinu bez bázně a hany, co potřebuje víc než lepou ženu k zachránění a trůn k ukořistění? Správně, nepřítele. Uveřitelného, zlého a po všech stránkách dokonalého. Jenže: kde vzít a nekrást? Pokračování textu O hledání nepřítele

Nepravděpodobný hrdina

Pokud dnes očekáváte další z přehlídky obvyklých tvorů a potvorů z kolonky Ach postavo, musím vás zklamat. Nepravděpodobný hrdina není ani tak diagnóza nebo určitý typ charakteru, jako spíš způsob, jak se dá skrz postavu nazírat na celý příběh. Pokračování textu Nepravděpodobný hrdina

O jednotě

Nejspíš už každý, kdo si jen čichl k inkoustu (ti mladší k toneru), už někdy slyšel o trojí či aristotelovské jednotě. Možná byste si i vzpomněli, co to vlastně je. A někteří z vás se snažíte této jednoty držet, přestože občas zaslechnete námitku, že Aristoteles mluvil o dramatu (divadelním) a ne o povídkách. Takže: jak to je s jednotou?

Pokračování textu O jednotě

O poznámkách trochu jinak

V zápalu tvoření občas každý autor narazí na nutnost vést si poznámky. Ať už se to týká věčně zapomínaných informací, vztahujících se k postavám, dodatečných nápadů k ději nebo faktografických detailů, jež činí z čiré fantazie příběh s bytelným základem. A občas každý z nás řeší, jakým způsobem tyhle poznámky vést. Pokračování textu O poznámkách trochu jinak

Listování diářem: květen 14

Opět jsem si musela vzít na pomoc diář (ten paperblanksový, s Blue Cats & Butterflies od Laurel Burch) a další externí paměti, protože proč by Ekyelka psala každoměsíční report na konci daného měsíce či na začátku nového, když se na to může vrhnout s čtvrtletním zpožděním, že. Pokračování textu Listování diářem: květen 14

Neomylnost neexistuje

To se tak pročítám textem, sem tam narazím na chybku (byly tuším v součtu tři) – a píšu komentář. Mám dobrou náladu, tak pouze poznamenám, že nad chybkami mhouřím oči, protože text byl jinak velmi dobrý.

Co mi odpoví autor? Že mhouřit oči netřeba, protože on s pravopisem problémy nemá, a pokud mu někdy něco ulítne, tenhle případ to rozhodně není.

Mno, jak to říct… V textu se vyskytlo sousloví děti snosili.